De gespannen situatie op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat niet iedereen direct aan het werk kan, maar dit moet op de langere termijn opgelost worden door ingrijpen van Rijk en gemeente. Door samen te werken met de verschillende bedrijven, kan beter aangestuurd worden. Ook wordt er veel gewezen op de mogelijkheden binnen omscholing en scholing, waardoor werklozen hun capaciteiten aan kunnen passen op de vraag op de arbeidsmarkt. Opleidingsrestaurant Wereldkoks behoort helaas niet meer tot de mogelijkheden, maar er zijn genoeg andere oplossingen die samen met de gemeente verkend kunnen worden.