Studenten willen graag op korte afstand van de studiefaciliteiten zitten, maar doorgaans betekent dit hoge kosten. Door buiten de stad zelf kamers op te zetten, kunnen de prijzen en de overlast teruggedrongen worden. Het bestuur van Nijmegen is er echter nog niet over uit. Zeker niet omdat de Nijmegenaren zich aangesloten hebben bij de discussie. Het nijpende tekort aan studentenkamers is namelijk niet de enige drempel naar de toekomst. Inwoners van Nijmegen willen graag dat er meer betaalbare woningen komen, zodat starters op de woningmarkt ook betere kansen krijgen. Dat betekent dat er ontzettend veel vraag is naar extra woonruimte, wat op dit moment niet te verwezenlijken is.

Op dit moment zijn er 2000 huizen gepland binnen tientallen nieuwbouwprojecten. Dit aantal is te klein om de gestegen vraag op te vangen. Hiermee lijkt het erop dat de Groningse taferelen toch naar Nijmegen komen. Dure appartementen en geen ruimte voor de extra studenten. Dat de ruimte vooral in de richting van Lent gezocht wordt, is overigens niet verrassend. Het uitbreiden van Nijmegen moet gebeuren buiten de stad zelf, waar nog ruimte is. Hart van de Waalsprong is daarbij een van de grootste projecten met maar liefst 450 koopwoningen in een nieuwe en dynamische wijk. Studenten hebben hier overigens niets aan.