De groei op het gebied van werkgelegenheid bleef in 2018 achter in Nijmegen wanneer het naast de cijfers van Nederland gelegd wordt: 1,3% tegen bijna 2% in Nederland als gemiddelde. Maar in 2019 wordt dit grotendeels goedgemaakt door een sterke groei in het aantal banen naar maar liefst 144.000 banen voor werknemers. Het aantal zelfstandigen, ZZP’ers en eenmansbedrijven zit hier niet bij in. Dat biedt nog meer kansen, want een groeiende arbeidsmarkt betekent doorgaans ook meer werk voor de kleine bedrijven, de groep die het hardst getroffen is door de economische crisis. Ook hier worden veel kansen verwacht met de stijgende vraag naar professionele mensen op de vloer.