Loetje heeft ervoor gekozen om een compleet nieuw systeem voor te stellen dat optimaal moet werken om de stank weg te halen. Dit is belangrijk, want een normale afzuigkap is uiteraard geen oplossing. De plannen voor het nieuwe systeem zijn bij de VvE neergelegd die zich hierover zal buigen om te kijken of het een passende oplossing is. Voor de omwonenden is het te hopen dat hier snel werk van gemaakt kan worden zodat de problemen opgelost worden.

Nijmegen staat bekend als een gebied waarin veel te eten en te drinken is. Het is belangrijk dat de uitbaters van deze horecagelegenheden rekening blijven houden met de omwonenden, zoals het geval is bij restaurant Loetje. Niet alleen om ervoor te zorgen dat de bedrijven een goede naam houden, maar vooral om het gebied leefbaar en aantrekkelijk te laten blijven. Op de sociale media is afwisselend gereageerd op het nieuws overigens. Het laat goed zien dat het probleem in Nijmegen leeft en dat het positief is dat de uitbater van Loetje aan de slag gaat met de problemen die de omwonenden opgemerkt hebben. Verschillende mensen zijn overigens ook direct naar de ondernemer zelf gegaan om het probleem aan te kaarten.