De gemeente voorzag Wereldkoks voorheen van een standaard vaste jaarlijkse subsidie, maar besloot om dit na 2018 aan te passen. In plaats van een vaste subsidie zou Wereldkoks een vast bedrag per werkzoekende krijgen, een eerlijkere opzet waar Wereldkoks vol goede hoop naar uitkeek. Heijne sprak destijds nog over dat het restaurant gewoon door zou blijven gaan en dat het geen einde betekende. Helaas bleek dit niet de waarheid te worden.

Al vanaf 2016/2017 zag Wereldkoks het aantal werkloze deelnemers afnemen. Waar dit mee te maken heeft, is onduidelijk. Het kan zijn dat het Werkbedrijf een andere aanpak heeft gekozen, alternatieven heeft gevonden of dat de economische voorspoed ervoor gezorgd heeft dat het aantal werkloze mensen in Nederland afgenomen is sinds de oprichting van Wereldkoks. Wanneer dit laatste de oorzaak is, is het alleen maar een positief feit voor Nijmegen dat Wereldkoks moet stoppen.

Er zijn tal van pogingen ondernomen om meer deelnemers aan te trekken uit verschillende lagen van de bevolking, maar dit is niet succesvol gebleken. Aangezien de vraag naar de opleiding niet meer bestaat en Nijmegen de subsidiekraan (blijkbaar terecht) heeft dichtgedraaid, wordt de sleutel eerdaags voor het laatst in het slot gestoken.