De economische crisis is te merken geweest in heel Nederland. Ook in Nijmegen zijn er veel gezinnen geweest waarin de nood hoog werd. Gelukkig is duidelijk te zien dat de economische groei ervoor gezorgd heeft dat het aantal banen weer flink toeneemt, waarmee de werkloosheid in Nijmegen en omstreken verder af zal nemen. Dit past in lijn met de ontwikkelingen in Nederland waar een economische groei van bijna 3 procent voorspeld wordt voor volgend jaar. In Nijmegen en omstreken zal vooral de sector Zorg en Welzijn meer baankansen geven, samen met het onderwijs. De groei is echter in bijna alle sectoren op de arbeidsmarkt te zien rond Nijmegen, waar goed gescoord wordt in verhouding met de rest van Nederland. Het is echter zaak om tegelijkertijd aan de slag te gaan met de frictie die op de arbeidsmarkt ontstaan is tussen de vraag en het aanbod.